Kontakt

Tłocznia płyt CD / DVD StarDisc

Plac Przymierza 6/26
Warszawa 03-944
Telefon: +48 503 326 455
Email: dzialhandlowy@stardisc.pl
Adres URL: http://stardisc.pl

Poniedziałek09:00 - 17:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 17:00
Piątek09:00 - 17:00
Sobota10:00 - 15:00
NiedzielaZamknięte

Dział handlowy 
+48 503 326 455
dzialhandlowy@stardisc.pl

Dział techniczny
+48 504 311 354
dzialtechniczny@stardisc.pl

W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym działem handlowym .

Dział techniczny oraz dział handlowy jest do Państwa dyspozycji mailowo cały tydzień oraz telefonicznie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez STARDISC

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Maciej Mirocha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ MIROCHA STARDISC, 03-944 Warszawa, Plac Przymierza 6/26, nr NIP 5213331350.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz przedstawieniu Pani/Panu oferty produktów i usług świadczonych przez STARDISC – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi przez STARDISC.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych.
  • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Realizację powyższych praw może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie wniosku na adres email STARDISC dzialhandlowy@stardisc.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi STARDISC kontakt z Panią/Panem i udzielenie odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!