Premastering i obróbka dźwięku

Premastering jest to proces przygotowywania danych do nagrania na płytę. Obejmuje podział danych na segmenty odpowiadające sektorom i zapis tych sektorów wraz z ich nagłówkami (adresem) i informacją korekcji błędów.

Premastering jest procesem poprzedzającym wypalenie płyty matki. W jego czasie ustalane są w projekcie materiału głównego: ostateczne brzmienie dźwięku ,  korekta ewentualnych błędów  ustawienie głośności ścieżek wobec siebie, a także nadanie  płycie matce spójnego ostatecznego brzmienia.

W czasie procesu Premasteringu można ustawić na płycie różne ciekawe opcje tak jak napisy, które następnie będą wyświetlane na odtwarzaczach , a także odległości ( pauzy ) między ścieżkami dźwiękowymi.  Kiedy już wszystkie ustawienia zostaną wprowadzone w projekcie wypalana jest płyta matka lub tworzony jest obraz płyty wraz z sumą kontrolną, na podstawie których wykonywane są dla klienta replikacja lub duplikacja .

Firma Stardisc współpracuje z realizatorami dźwięku , którzy na Państwa życzenie są do dyspozycji i mogą pomóc w przygotowaniu ostatecznego brzmienia dla płyty matki.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego formularza kontaktowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
503-326-455 lub dzialhandlowy@stardisc.pl